Privacyverklaring

Bezoek Website
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (later AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking
Als u ons een e-mail stuurt of bij telefonisch contact, worden de gegevens die u ons hierbij verstrekt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tevens kunnen wij u informeren over de voortgang van de opdracht en eventuele wijzigingen in de dienstverlening.

Delen met derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen met derden gedeeld, in overleg met u, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een (deel van een) opdracht voor u, óf vanwege wettelijke verplichtingen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Honkvastgoed BV  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, m.a.w. zo lang nodig is om het werk/de opdracht voor u uit te kunnen voeren. Wanneer de klantrelatie wordt beëindigd, worden deze gegevens niet langer bewaard dan tot 1 jaar na de beëindigingsdatum. Wanneer er geen opdracht/overeenkomst tot stand kwam, worden deze gegevens ½ jaar na het laatste contact verwijderd.

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@honkvastgoed.com.  Honkvastgoed BV zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Honkvastgoed BV  neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer er mogelijke aanwijzingen zijn van geen goede beveiliging of misbruik van uw gegevens, neem dan aub ook contact op via info@honkvastgoed.com.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website en om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en worden altijd zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe u onze website gebruikt, zodat aanpassingen gemaakt kunnen worden om in uw behoeften te voorzien. Geen van de cookies die we gebruiken kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Ze helpen ons alleen bij het verbeteren van onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 21 september 2018.